Zet je team op de kaart met & CO

Training

Zowel online als fysiek organiseert & Co een training op maat, gebaseerd op het format “de wereld van verschil”van mapstell.
Voorafgaand aan de training beantwoorden alle deelnemers 24 stellingen waarmee bepaald wordt wie welke voorkeurstypen heeft. Dit aan de hand van de DISC (daadkrachtig, invloedrijk, stabiel en conscientieus).

Individu & Team ----> Doel

De teamleden leren wat hun voorkeurstype is maar ook welke ze inzetten op het werk, daar kan een wezenlijk verschil in zitten. Zelfinzicht maar juist ook inzicht in elkaar. Als manager krijg je hierdoor zicht op onderlinge verhoudingen, optimale samenwerking en ondersteuningsbehoefte per medewerker en voor het team. Verwachtingen kunnen daardoor beter gemanaged worden en mismatches voorkomen. Ten behoeve van een betere werksfeer en samenwerking (met cliënten). 

Verbinding

Tijdens het eerste deel van de training wordt ingegaan op de achtergrond waarop deze methode gebaseerd is en nemen we een kijkje in de wereld van “perceptie” of beter gezegd door de bril van de perceptie.  Verderop in de training kijken we naar de vaardigheden en talenten maar ook naar processen en communicatie. Verbinden, aanvullen en vooral niet invullen.

Begrip, aandacht en support is de sleutel tot succesvol verbinden!